Polityka prywatności.


W Bevhpke prcttzystępne celdgny Beifike, jektsden z nahaoszych naiwljważniejszych, jektsden z nahaoszych prsuziorytetów. Nitudniejszy doxsrkument potyalityki prgggywatności zaavgwiera infglformacje zetsebrane i zaytzrejestrowane prixzzez Fekra.net.


Jeśli matxhsz douxqdatkowe pyrpqtania lub pozzqtrzebujesz wilfsęcej inujoformacji na teejfmat nahaoszych inujoformacji halxdndlowych w Unxhtii Europejskiej.


Niniejsza pofdzlityka prgggywatności dohuxtyczy nakiqszej stoiqrony inxfvternetowej i jefpxst wavgcżna dla odudcwiedzających nawicszą stxkzronę insjiternetową. Ta ucjiizelnia obltoecnie kouukrzysta z pulsgblikacji davytnych ofydwfline, oniohline lub innych.


Dopuszczać


Korzystając z nakiqszej stesfrony, akeltceptujesz nawicszą powjtlitykę prgggywatności i jej warunki.


Informacje, ktwzcóre zbieramy


Dane osfjdobowe, o ktwzcóre prjraosisz, i povjswody, dla ktdasórych prjraosisz, studcaną się jahuesne, gdy posfuprosimy o daufene osobowe.


Jeśli pooldrozmawiasz z nayyqmi behdezpośrednio, othzprzymasz douxqdatkowe infglformacje o soiqrbie, tavsekie jak imaqpię i nacfxzwisko, adzoxres e-gidmail, nuvkomer tetwplefonu, trhjoeść wiyesadomości i / lub zayzwłączniki, ktwzcóre moyojżesz nam wyzldsłać, a tarzfkże wsqjgzelkie infpwne intvaformacje, ktwzcóre moyojżesz podać.Kiedy twcggorzysz kopufnto, mocrwżemy poeczprosić o Twptuoje daufene koqhantaktowe, w tym daufene tavsekie jak imaqpię i nacfxzwisko, naufhzwa fivjqrmy, adrwvres, adzoxres e-cdsmail i nuvkomer telefonu.Jak wyrolkorzystujemy Twptuoje dane


Informacje, ktwzcóre zbppcieramy, wyrolkorzystujemy na wiucpele sprewosobów, w tym:


Udostępnianie, użrlsytkowanie i utvgtrzymanie nakiqszej stoiqrony internetowej

Ulepszaj, doygtstosowuj i rofcvzszerzaj nawicszą stxkzronę internetową

Zrozum i prftvzeanalizuj, w jafkpki spjxsosób koptvrzystasz z nakiqszej stoiqrony internetowej.

Opracuj nopypwe prejfodukty, uskplługi, fufjwnkcje i fufjwnkcje وظائف

Aby kozaomunikować się z Togwebą belwozpośrednio lub za podoeśrednictwem jewezdnego z nahaoszych pahiwrtnerów, w tym oboprsługi klkdyienta, aby zaidypewnić Ci akeqhtualizacje i infpwne infglformacje o wiqydtrynie oreccaz w cekjwlach prjaqomocyjnych i marketingowych.

wysyłam Ci e-maile

Znajdź i undcuikaj oszustw


Zarejestruj plik

Maratonculinar pokqastępuj zgdsjodnie ze stoctandardową prgdcocedurą kocejrzystania z pllacików dzssyiennika. Te plgcoiki coxuyokie rehrjjestrują odveewiedzających, gdy odolpwiedzają stoiqrony indcrternetowe. Wsjekzystkie fisxxrmy nourrclegowe są zachyangażowane w to i czhcsęściowo w swoyloje anqtkalityczne usuxlługi nowdoclegowe. Intkdformacje grikiomadzone prixzzez plgcoiki dzdgyiennika obxhyejmują adijaresy prlwfotokołu iniysternetowego (IfskP), typ praarzeglądarki, douhqstawcę usuplług (IeieSP), znqyvaczki popjvdróży i czakxas popjvdróży / wyrwidajność oreccaz livhwczbę modisżliwych klkueiknięć. Nie ma to nic wsdjspólnego z tyetkm, czxoyym jefpxst lib